Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі
Сенім телефоны
+7 7172 754-547
Тегін қоңырау

You are here

Департамент туралы ереже

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің

Технологиялық және инновациялық даму департаменті туралы

ереже

 

1. Жалпы ережелер

1. Технологиялық және инновациялық даму департаменті

(бұдан әрі – Департамент) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құрылымдық бөлімше болып табылады.

2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Департаменттің құрылымын, штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

4. Департамент:

1) Инновациялық-технологиялық саясаты басқармасынан;

2) Инновациялық белсенділікті ынталандыру басқармасынан;

3) Инновациялық жүйені дамыту басқармасынан;

4) Мониторинг және талдау басқармасынан құралады.

 

2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары

5. Міндеті: индустриалды-инновациялық даму саласының технологиялық және инновациялық дамуы бөлігінде мемлекеттік саясаттың қалыптасуы

Функциялары:

1) инновациялық даму саласында нормативтік құқықтық актілерді өз құзыреті шеңберінде әзірлейді, келіседі және бекітеді;

2) инновациялық даму саласында халықаралық ынтамақтастықты жүзеге асырады;

3) жоспарлауды, мониторинг жүргізуді, индустриалды-инновациялық жүйенің технологиялық-инновациялық даму бөлігін ынталандыру                                                                                                    

4) технологиялық саясат жөніндегі кеңестің қызметін ұйымдастырады;

6. Міндеті: ғылыми-технологиялық  салада саясатты қалыптастыру

Функциялары:

1) ғылыми-технологиялық даму саласында мемлекеттік саясаттың қалыптасуы мен жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.

2) ғылыми-технологиялық салада салааралық қарым-қатынасты қамтамасыз ету.

3) толық технологиялық бағдарламалардың іске асырылуын қамтамасыз ету.

4) технологиялық болжамды жүргізу әдісін анықтау.

5) ғылым мен кәсіпкерлік бірлестігіне бағытталған шараларды үйлестіру.

7. Міндеті: инновациялық саясатты жүзеге асыру үшін ұйымдасқан және экономикалық жағдай жасау

Функциялары:

1) инновациялық инфрақұрылымды дамыту саласында нормативті құқықтық актілерді жүзеге асыру

2) ұлттық инновациялық инфрақұрылым субьектілерінің қызметін үйлестіруді жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

3) «Инновациялық технологиялық паркі» инновациялық кластердің қызметінің бағыттарын жүзеге асыру

8. Міндеті: инновациялық қызметті ынталандыру.

Функциялары:

1)                технологиялық және инновациялық дамытуды мемлекеттік қолдау шараларын жүзеге асыру сұрақтары бойынша мақсатты индикаторлар мен бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіш нәтижелері бойынша орындалу сатысының сараптамасын жүргізу

2)                технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институтын тарту арқылы, инновациялық грантты ұсынудың басым бағыттары шеңберінде инновациялық гранттарды беру.

3) технологиялық даму саласында ұлттық даму институтымен тұжырымдалған келісім-шарт негізінде инновациялық гранттарды ұсыну үшін қаражаттың бөлінуін қаматамасыз ету.

9. Құқықтары мен міндеттері:

9.1. Департамент:

1) басшылықтың тапсырмасы бойынша өз құзіреті шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, халықаралық ұйымдарында және шет мемлекеттерде Министрлікті білдіруге;

2) министрліктің басшылығының тапсырмасы бойынша  шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарының өкілдерімен кездесулер және келіссөздер өткізуге;

3) ғылыми-техникалық, инновациялық және технологиялық даму сұрақтары бойынша өзара үкіметаралық комиссиялар мен халықаралық іс-шараларға бекітілген тәртіппен қатысу;

4) бірлескен үкіметаралық комиссиялар отырыстары мен халықаралық іс-шаралардың қорытындылары бойынша Министрліктің басшылығына тиісті ұсынымдар мен ұсыныстарды дайындауды жүзеге асыруға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

9.2. Департаменттің міндетіне мыналар кіреді:

1) Департаменттің  құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Министрліктің басшылығына Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырыстарына, жоғары  және басқа мемлекеттік органдар өткізетін кеңестерге материалдар дайындауды жүзеге асырады;

2) Департаменттің құзыретіне кіретін өзге де міндеттерді орындайды.

 

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

10. Департаменттің заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес оның негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттігі бар.

11. Департаментті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын  Директор басқарады.

12. Департамент Директоры Департаменттің қызметіне жалпы басшылық етеді және Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға және оның өз функцияларын жүзеге асыруға жеке жауапты болады.

13. Департамент Директоры Министрліктің басшылығына Департаменттің құрылымы және штат кестесі бойынша ұсыныстар береді.

14. Департамент директоры осы мақсатта Министрліктің басшылығына Департаменттің құрылымы мен штаттық күнтізбесін  ұсынады.

15. Директор осы мақсатта:

1) Департаменттің құрамына кіретін Басқармалар басшыларының, өзінің орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) Департаменттің құрамына кіретін  Басқармалар туралы ережелерді бекітеді;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына және Президенті актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Департамент директорының орынбасарлары болады.

17. Департамент Директорының орынбасарлары:

1) өз өкілеттігі  шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;

2) Департамент Директоры болмаған кезеңде Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға және өз функцияларын жүзеге асыруға жеке жауапты болады;

3) Департамент Директоры жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

18. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Департаменттің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға Департамент директоры, ал ол болмаған жағдайда оның орнын алмастыратын адам қол қояды.

19. Департамент директоры, оның орынбасалары және Департаменттің басқарма басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасауға міндетті және Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтауға дербес жауапты болады.

20. Департамент қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері белгіленген тәртіппен бекітілетін лауазымдық нұсқаулықтарында айқындалады.

 

 

Жарияланған: 09.07.2015
Жаңартылған: 25.01.2017
© 2017

Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі

Технологиялық және инновациялық даму департаменті